PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Welkom bij de privacyverklaring van Mastercard Concierge.

We respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring informeert u over hoe wij voor uw persoonsgegevens zorgen en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Deze privacyverklaring wordt geleverd in een gelaagd formaat, zodat u door kunt klikken naar de specifieke onderdelen die hieronder worden uiteengezet. Raadpleeg de Woordenlijst in paragraaf 11 van dit document om de betekenis van enkele van de termen die in deze privacyverklaring worden gebruikt, te begrijpen.

1.         WIE ZIJN WIJ

Controller

Quintessively (UK) Limited is de verwerker van uw persoonsgegevens en verantwoordelijk voor deze website. De Quintessential Group bestaat uit verschillende juridische entiteiten. Deze privacyverklaring wordt namens elk lid van de Quintessential Group uitgegeven, dus wanneer wij "Quintessential", "wij", "ons" of "onze" in deze privacyverklaring vermelden, verwijzen wij naar het betreffende bedrijf in de Quintessively Group die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met de DPO.

Contactgegevens

Onze volledige gegevens zijn:

·                Volledige naam van rechtspersoon:             Quintessentially (UK) Limited

·                Naam of titel van DPO:                               Ian Olliffe

·                E-mailadres:                                               ian.olliffe@quintessentially.com

·                Postadres:                                                             29 Portland Place, Londen, W1B 1QB - VK

·                Telefoonnummer:                                       + 44 (0) 203 073 6600

 

2.             BELANGRIJKE INFORMATIE

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van deze website of onze diensten, inclusief alle gegevens die u verstrekt door de aankoop van een product of dienst. Deze website is niet bedoeld voor kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, samen met andere privacyverklaringen of eerlijke verwerkingskennisgevingen die wij kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze terzijde te schuiven.

U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk). Wij zouden het echter op prijs stellen om uw zorgen te behandelen voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons over wijzigingen te informeren

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 2 march 2021.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Houdt u ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Links van derden

Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Door op die links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derde partijen gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

3.             HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer door:

·                Rechtstreekse interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt bij Mastercard Concierge of een verzoek om diensten bij ons indient en omvat omstandigheden waarin u:

o      een verzoek indient om onze producten of diensten;

o      een account aanmaakt op onze website;

o      zich abonneert op onze dienst of publicaties;

o      verzoekt om reclame naar u te sturen;

o      meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête; of

o      ons feedback stuurt.

·                Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, internetactiviteiten en patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Wij kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg voor meer details ons cookiebeleid.

·                Derden of openbaar beschikbare bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:

o      Technische gegevens van analyseproviders zoals Google buiten de EU.

o      Identiteits- en contactgegevens van openbaar beschikbare bronnen zoals Companies House en Electoral Register binnen de EU.

4.         DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Persoonsgegevens of persoonlijke informatie betekent alle informatie over een persoon waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die wij als volgt hebben gegroepeerd:

·                Identiteitsgegevens omvatten voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.

·                Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.

·                Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren bij het ontvangen van marketingmaterialen van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren

·                Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.

·                Transactiegegevens omvatten details over betalingen van en naar u en andere details van producten en diensten die u bij ons heeft gekocht.

·                Technische gegevens omvatten internetprotocol (IP) -adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om mee te communiceren of toegang tot deze website te krijgen.

·                Profielgegevens omvatten uw lidmaatschapsidentificatienummer, aankopen of bestellingen die door u zijn gedaan, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.

·                Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt. .

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden in de wet niet beschouwd als persoonsgegevens, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als wij echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens en zullen deze worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We kunnen speciale categorieën persoonsgegevens over u verzamelen (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens).

Wij verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Waar wij persoonsgegevens wettelijk moeten verzamelen, of volgens de voorwaarden van een contract dat wij met u hebben en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen wij mogelijk het contract dat wij hebben of proberen met u aan te gaan niet uitvoeren. (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dit geval moeten wij mogelijk een product of dienst die u bij ons heeft annuleren, maar wij zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.

5.         HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

·                Waar wij het contract moeten uitvoeren dat wij op het punt staan ​​aan te gaan of met u zijn aangegaan.

·                Waar het nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en grondrechten niet opwegen tegen die belangen.

·                Waar wij moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Over het algemeen vertrouwen wij niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens anders dan in verband met het verzenden van direct marketingcommunicatie van derden aan u via e-mail of sms. U heeft het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij geven hieronder in een tabel een beschrijving van alle manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en op welke rechtsgrondslagen wij vertrouwen om dit te doen. We hebben waar nodig ook vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn.

Houdt u er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens voor meer dan één wettelijke grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u details nodig heeft over de specifieke rechtsgrond waarop wij vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer in de onderstaande tabel meer dan één grond is genoemd.

Doel/activiteit

Soort gegevens

Wettelijke basis/grondslagen voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang

Om u te registreren als nieuw lid of klant

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

Uitvoering van een contract met u

Om uw verzoeken en bestellingen te verwerken en af ​​te leveren, waaronder:

(a) Voldoen aan verzoeken die door of namens u zijn gedaan

(b) Betalingen, vergoedingen en kosten beheren

(c) Geld inzamelen en innen dat aan ons verschuldigd is

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

(c) Financieel

(d) Transactie

(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u 

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden aan ons te innen)

Om onze relatie met u te beheren, waaronder:

(a) U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid

(b) U vragen om een ​​beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking, wedstrijd of een enquête in te vullen

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) 

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

(c) Technisch

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het leveren van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om u relevante websitecontent en advertenties te leveren en de effectiviteit van de advertenties die wij u aanbieden te meten of te begrijpen

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en communicatie

(f) Technisch

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te informeren)

Om data-analyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren

(a) Technisch

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te informeren)

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn

(a) Identiteit

(b) Contactgegevens

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Marketing

Wij streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot bepaald gebruik van persoonsgegevens, met name rond marketing en reclame:

Promotionele aanbiedingen van ons

Wij kunnen uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een ​​beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (wij noemen dit marketing).

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u informatie bij ons heeft opgevraagd of een verzoek bij ons heeft ingediend of goederen of diensten van ons heeft gekocht of als u ons uw gegevens heeft verstrekt toen u meedeed aan een wedstrijd of zich registreerde voor een promotie en in elk geval u zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van die marketing.

Marketing van derden

Wij zullen uw uitdrukkelijke opt-in-toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens delen met een bedrijf buiten onze bedrijfsgroep voor marketingdoeleinden.

Afmelden

U kunt ons of derden op elk moment vragen om u geen marketingberichten meer te sturen door contact met ons op te nemen.

Als u ervoor kiest om deze marketingberichten niet te ontvangen, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een aankoop van een product/dienst, product/dienstervaring of andere transacties.

Verandering van doel

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze om een ​​andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Neem contact met ons op als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel.

Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de rechtsgrondslag uitleggen die ons in staat stelt dit te doen.

Houdt u er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk verplicht of toegestaan ​​is.

6.         BEKENDMAKINGEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Mogelijk moeten wij uw persoonsgegevens delen met de onderstaande partijen voor de doeleinden die worden uiteengezet in deze tabel in paragraaf 5 hierboven.

·                Interne derden zoals uiteengezet in de woordenlijst.

·                Externe derden zoals uiteengezet in de woordenlijst.

·                Specifieke derde partijen zoals onze franchise-partners.

·                Derden aan wie wij ervoor kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of te fuseren. Als alternatief kunnen wij proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er een wijziging in ons bedrijf optreedt, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze privacyverklaring

Wij eisen van alle derde partijen dat zij de beveiliging van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan ​​niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan ​​hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

7.         INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Wij delen uw persoonsgegevens binnen onze bedrijfsgroep. Dit houdt in dat uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Veel van onze externe derden zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus hun verwerking van uw persoonsgegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

Telkens wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

·                Wij zullen uw persoonsgegevens alleen overdragen aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden.

·                Wanneer wij bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen wij specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa.

·                Als wij dienstverleners gebruiken die in de VS zijn gevestigd, kunnen wij gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het privacyschild, waardoor ze vergelijkbare bescherming moeten bieden aan persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Ga voor meer details naar de Europese Commissie: EU-VS-privacyschild.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overdragen van uw persoonsgegevens buiten de EER.

8.         GEGEVENSBEVEILIGING

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of bekendgemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke behoefte hebben om deze te kennen. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld om vermoedens van een inbreuk in verband met persoonsgegevens op te lossen en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

9.         GEGEVENSBEWARING

Hoelang gebruikt u mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor wij ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doelen kunnen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Volgens de wet moeten wij voor belastingdoeleinden basisinformatie over onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) zeven jaar bewaren nadat zij niet langer klant zijn.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie Verzoek om verwijdering hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoek of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

10.       UW RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. Raadpleeg paragraaf 10 hieronder voor meer informatie over deze rechten:

·                Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens.

·                Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens.

·                Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.

·                Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

·                Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

·                Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens.

·                Recht om toestemming in te trekken.

Neem contact met ons op als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen.

Gewoonlijk zijn geen kosten vereist

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaald of buitensporig is. Of wij kunnen in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Wat wij misschien van u nodig hebben

Mogelijk moeten wij u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben deze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Termijn om te reageren

Wij proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren.  Soms kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken heeft gedaan. In dit geval zullen wij u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

 

11.       WOORDENLIJST

Wettelijke basis

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf bij het runnen en beheren van ons bedrijf, zodat wij u de beste dienst/product en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. Wij zorgen ervoor dat wij eventuele impact op u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en in evenwicht brengen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden overschreven door de impact op u (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan ​​zijn). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij onze legitieme belangen afwegen tegen mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen

Uitvoering van het contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te nemen op uw verzoek voordat u een dergelijk contract aangaat.

Voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens waar dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Derden

Interne derde partijen

Andere bedrijven in onze bedrijvengroep die optreden als gezamenlijke controllers of verwerkers en die zijn gevestigd in de Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten en Hong Kong en die de volgende diensten bieden:

·                diensten op grond van het contract dat wij met u aangaan of zijn aangegaan.

·                IT- en systeembeheerdiensten en het uitvoeren van leiderschapsrapportages.

Externe derde partijen

·                Franchise-partners die optreden als gezamenlijke controllers of verwerkers die diensten kunnen verlenen op grond van het contract dat wij op het punt staan ​​te sluiten of met u zijn aangegaan.

·                Dienstverleners die optreden als verwerkers die IT- en systeembeheerdiensten leveren.

·                Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke controllers, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.

·                HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke controllers in het Verenigd Koninkrijk, die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.

Uw rechten

U heeft het recht op:

Verzoek op toegang tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "verzoek om toegang tot gegevens"). Dit stelt u in staat om een ​​kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Dit stelt u in staat om eventuele onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u bewaren te laten corrigeren, hoewel wij mogelijk de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt moeten verifiëren.

Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te verwijderen als er geen goede reden is waarom wij deze blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer u met succes uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), waar wij uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar wij uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houdt u er echter rekening mee dat wij mogelijk niet altijd in staat zullen zijn om aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.

Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij vertrouwen op een legitiem belang (of die van een derde partij) en u op grond van uw specifieke situatie bezwaar wilt maken tegen verwerking omdat u denkt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden opheft.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons in de volgende scenario's te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten: (a) als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) wanneer u ons nodig heeft om de gegevens te bewaren, zelfs als wij deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig hebt om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u ​​als bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten controleren of wij dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u of een door u gekozen derde partij uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machineleesbaar formaat. Houdt u er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om te gebruiken of waar wij de informatie hebben gebruikt om een ​​contract met u uit te voeren.

Op elk gewenst moment uw toestemming intrekken waar wij vertrouwen op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die werden uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij mogelijk bepaalde producten of diensten niet meer aan u leveren. Wij zullen u informeren als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.