SEKRETESSMEDDELANDE

Inledning

Välkommen till sekretessmeddelandet för Mastercard Concierge.

Vi respekterar din integritet och är mycket måna om att skydda dina personuppgifter. I det här sekretessmeddelandet informerar vi dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter och berättar om dina sekretessrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Det här sekretessmeddelandet tillhandahålls i ett skiktat format så att du kan klicka dig fram till de specifika områden som beskrivs nedan. Se ordlistan i avsnitt 11 av det här dokumentet om du vill ta reda på innebörden av några av de termer som används i det här sekretessmeddelandet.

1.         VILKA VI ÄR

Personuppgiftsansvarig

Quintessentially (UK) Limited är personuppgiftsansvarig med avseende på dina personuppgifter och ansvarar för den här webbplatsen. Quintessentially-gruppen består av olika juridiska personer. Det här sekretessmeddelandet publiceras på uppdrag av varje medlem i Quintessentially-gruppen, så när vi skriver ”Quintessentially”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/våra” i det här sekretessmeddelandet avser vi det aktuella företaget inom Quintessentially-gruppen som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ansvarar för att hantera frågor i samband med det här sekretessmeddelandet. Om du har frågor om det här sekretessmeddelandet, inklusive begäran om att utöva dina lagliga rättigheter, ber vi att du kontaktar dataskyddsombudet med hjälp av nedanstående kontaktinformation.

Kontaktuppgifter

Våra fullständiga kontaktuppgifter är:

·                Fullständigt namn på juridisk person:          Quintessentially (UK) Limited

·                Dataskyddsombudets namn eller titel:         Ian Olliffe

·                E-postadress:                                            ian.olliffe@quintessentially.com

·                Postadress:                                               29 Portland Place, London, W1B 1QB,                                                                                Storbritannien

·                Telefonnummer:                                         + 44 (0) 203 073 6600

 

2.             VIKTIG INFORMATION

Syftet med detta sekretessmeddelande

Detta sekretessmeddelande syftar till att ge dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av denna webbplats eller våra tjänster, inklusive information som du eventuellt tillhandahåller genom ett köp av en produkt eller tjänst. Denna webbplats är inte avsedd för barn.

Det är viktigt att du läser det här sekretessmeddelandet tillsammans med eventuella andra sekretessmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan komma att tillhandahålla vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig, så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Det här sekretessmeddelandet är ett komplement till övriga meddelanden och är inte avsett att ersätta dem.

Du har rätt att när som helst lämna in klagomål till Information Commissioners Office (ICO), som är den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Vi skulle dock uppskatta att få en chans att lösa dina problem innan du tar kontakt med ICO, så vi ber dig att i första hand kontakta oss.

Ändringar av sekretessmeddelandet och din skyldighet att informera oss om ändringar

Denna version uppdaterades senast den 2 march 2021.

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig stämmer och är aktuella. Informera oss om dina personuppgifter ändras under tiden för ditt samarbete med oss.

Tredjepartslänkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, plugin-program och applikationer. Om du klickar på sådana länkar eller aktiverar sådana anslutningar kan det göra att tredje part tillåts samla in eller dela uppgifter om dig. Vi styr inte över dessa tredjepartswebbplatser, och ansvarar inte för deras sekretessmeddelanden. När du lämnar vår webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

3.            HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN?

Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig, till exempel:

·                Direkt interaktion. Det kan hända att du lämnar uppgifter om din identitet och din kontaktinformation samt ekonomisk information till oss genom att fylla i formulär eller kommunicera med oss per post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta omfattar även de personuppgifter du lämnar när du går med i Mastercard Concierge eller gör en förfrågan om tjänster från oss, och gäller till exempel omständigheter där du:

o      ansöker om våra produkter eller tjänster

o      skapar ett konto på vår webbplats

o      prenumererar på vår tjänst eller våra publikationer

o      begär att få marknadsföringsmaterial skickat till dig

o      deltar i en tävling, kampanj eller enkät

o      ger oss feedback.

·                Automatiserad teknik eller automatiserade interaktioner. När du interagerar med vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, ditt surfande och dina mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter med hjälp av cookies, serverloggar och annan liknande teknik. Vi kan också få teknisk information om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Mer information finns i vår cookiepolicy.

·                Tredje part eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredjeparter och offentliga källor enligt nedanstående:

o      Tekniska data från analysleverantörer, t.ex. Google, som är baserade utanför EU.

o      Identitets- och kontaktinformation från offentligt tillgängliga källor, t.ex. brittiska Companies House och Electoral Register, som är baserade inom EU.

4.         DE UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG

Med personuppgifter eller personlig information menas all information om en person som kan användas för att identifiera den personen. Det omfattar inte information där personens identitet har tagits bort (anonyma data).

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:

·                Identitetsinformation omfattar förnamn, namn som ogift, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.

·                Kontaktinformation omfattar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.

·                Marknadsförings- och kommunikationsinformation omfattar dina val beträffande att ta emot marknadsföringsmaterial från oss och våra tredjeparter samt dina kommunikationsval.

·                Ekonomisk information omfattar uppgifter om bankkonto och betalkort.

·                Transaktionsinformation omfattar uppgifter om betalningar till och från dig samt andra uppgifter om de produkter och tjänster som du har köpt av oss.

·                Teknisk information omfattar IP-adress (internetprotokoll), dina inloggningsdata, webbläsartyp och -version, inställning för tidszon och plats, webbläsarens plugin-typer och -versioner, operativsystem och plattform samt annan teknik på de enheter du använder för att interagera med eller komma åt den här webbplatsen.

·                Profilinformation omfattar ID-numret för ditt medlemskap, köp eller beställningar som du har gjort, dina intressen, dina inställningar, din feedback och dina enkätsvar.

·                Användningsinformation omfattar information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och våra tjänster.

Vi samlar också in, använder och delar sammanställd information, till exempel statistik- eller demografidata, i vilket syfte som helst. Sammanställd information kan härledas från dina personuppgifter men betraktas inte som personuppgifter i lagens mening eftersom uppgifterna inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet. Vi kan till exempel sammanställa din användningsinformation för att beräkna hur stor andel av våra användare som använder en specifik funktion på webbplatsen. Om vi slår samman den sammanställda informationen med dina personuppgifter eller kopplar ihop dem så att det direkt eller indirekt går att identifiera dig betraktar vi dock den sammanslagna informationen som personuppgifter, som då kommer att användas i enlighet med det här sekretessmeddelandet.

Vi kan samla in eventuella särskilda kategorier av personuppgifter om dig (vilket omfattar information om din ras eller etnicitet, dina religiösa eller filosofiska övertygelser, ditt sexliv, din sexuella läggning, dina politiska åsikter, eventuellt fackföreningsmedlemskap, information om din hälsa samt dina genetiska och biometriska uppgifter).

Vi samlar inte in någon information om brott och brottsdomar.

Om du inte lämnar personuppgifter

Om vi måste samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt ett avtal vi har med dig, och du inte lämnar uppgifterna när du blir ombedd att göra det kan det hända att vi inte kan uppfylla det avtal vi har eller försöker träffa med dig (till exempel om att tillhandahålla varor eller tjänster till dig). I så fall kan vi bli tvungna att avsluta en produkt eller tjänst som du har hos oss, men meddelar dig i så fall om det vid det aktuella tillfället.

5.         HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter endast om lagen tillåter att vi gör det. Det vanligaste är att vi använder dina personuppgifter under följande omständigheter:

·                När vi behöver uppfylla ett avtal som vi håller på att träffa, eller har träffat, med dig.

·                När det behövs för våra berättigade intressen (eller en tredje parts berättigade intressen) och om dina intressen och grundläggande rättigheter inte väger tyngre.

·                När vi måste fullgöra en rättslig eller regelmässig förpliktelse.

Generellt förlitar vi oss inte på samtycke som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter förutom när det gäller att skicka direktmarknadsföring från en tredje part till dig per e-post eller SMS. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att kontakta oss.

Syften i vilka vi använder dina personuppgifter

Nedan beskriver vi i tabellformat alla de sätt vi planerar att använda dina personuppgifter på, och vilka rättsliga grunder vi förlitar oss på för att göra det. Vi har också i tillämpliga fall angett vilka våra berättigade intressen är.

Observera att vi kan ha mer än en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter beroende på det specifika syfte i vilket vi använder dina uppgifter. Vi ber att du kontaktar oss om du behöver mer information om vilken specifik rättslig grund som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter om mer än en grund är angiven i nedanstående tabell.

Syfte/aktivitet

Uppgiftstyp

Rättslig(a) grund(er) för behandlingen inklusive berättigade intressen

Att registrera dig som ny medlem eller kund

(a) Identitetsinformation

(b) Kontaktinformation

Att uppfylla ett avtal med dig

Att behandla och leverera dina förfrågningar och beställningar, vilket omfattar:

(a) att uppfylla förfrågningar som har gjorts av eller för dig

(b) att hantera betalningar och avgifter

(c) att driva in och återfå belopp som du är skyldig oss

(a) Identitetsinformation

(b) Kontaktinformation

(c) Ekonomisk information

(d) Transaktionsinformation

(e) Marknadsförings- och kommunikationsinformation

(a) Att uppfylla ett avtal med dig

(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (att driva in våra skulder)

Att hantera vår relation med dig, vilket omfattar:

(a) att meddela dig om ändringar av våra villkor eller vår sekretesspolicy

(b) att be dig skriva en recension eller delta i en enkät

(a) Identitetsinformation

(b) Kontaktinformation

(c) Profilinformation

(d) Marknadsförings- och kommunikationsinformation

(a) Att uppfylla ett avtal med dig

(b) Nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse

(c) Nödvändigt för våra berättigade intressen (att hålla våra register uppdaterade och studera hur kunderna använder våra produkter/tjänster)

Att du ska kunna delta i en prisutdelning eller tävling eller fylla i en enkät

(a) Identitetsinformation

(b) Kontaktinformation

(c) Profilinformation

(d) Användningsinformation

(e) Marknadsförings- och kommunikationsinformation

(a) Att uppfylla ett avtal med dig

(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, att utveckla produkterna/tjänsterna och att expandera vår verksamhet)

Att förvalta och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och datalagring)

(a) Identitetsinformation

(b) Kontaktinformation

(c) Teknisk information

(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen (att bedriva vår verksamhet, att tillhandahålla administrations- och IT-tjänster, att säkra nätverket, att förhindra bedrägerier samt i samband med omorganisation av verksamheten eller omstrukturering av gruppen)

(b) Nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse

Att leverera relevant webbplats- och annonsinnehåll till dig och att mäta eller förstå effektiviteten av de annonser vi visar för dig

(a) Identitetsinformation

(b) Kontaktinformation

(c) Profilinformation

(d) Användningsinformation

(e) Marknadsförings- och kommunikationsinformation

(f) Teknisk information

Nödvändigt för våra berättigade intressen (att studera hur kunderna använder våra produkter/tjänster, att utveckla produkterna/tjänsterna, att expandera vår verksamhet och som information för vår marknadsföringsstrategi)

Att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, våra produkter/tjänster, vår marknadsföring, våra kundrelationer och våra upplevelser

(a) Teknisk information

(b) Användningsinformation

Nödvändigt för våra berättigade intressen (att definiera olika typer av kunder för våra produkter och tjänster, att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, att utveckla vår verksamhet och som information för vår marknadsföringsstrategi)

Att ge förslag och rekommendationer till dig om varor eller tjänster som kan vara intressanta för dig

(a) Identitetsinformation

(b) Kontaktinformation

(c) Teknisk information

(d) Användningsinformation

(e) Profilinformation

Nödvändigt för våra berättigade intressen (att utveckla våra produkter/tjänster och att expandera vår verksamhet)

Marknadsföring

Vi eftersträvar att ge dig möjlighet att göra egna val vad gäller viss användning av personuppgifter, särskilt kring marknadsföring och annonsering:

Kampanjerbjudanden från oss

Vi kan använda din identitetsinformation, kontaktinformation, tekniska information, användningsinformation och profilinformation för att bilda oss en uppfattning om vad vi tror att du vill ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Det är på det sättet som vi avgör vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vilket vi kallar marknadsföring).

Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information från oss, lämnat en förfrågan till oss, köpt varor eller tjänster från oss eller om du har lämnat dina uppgifter till oss i samband med att du deltog i en tävling eller registrerade dig för en kampanj och du i varje enskilt fall inte har valt att tacka nej till denna marknadsföring.

Marknadsföring från tredje part

Innan vi delar dina personuppgifter med något företag utanför vår företagsgrupp i marknadsföringssyfte inhämtar vi ditt uttryckliga samtycke till detta.

Tacka nej

Du kan när som helst be oss eller en tredje part att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att kontakta oss.

Om du väljer att tacka nej till sådana marknadsföringsmeddelanden gäller det inte för personuppgifter som du har lämnat till oss genom ett köp av en produkt eller tjänst, en upplevelse av en produkt eller tjänst eller någon annan transaktion.

Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter i de syften som vi samlade in dem för, om vi inte på rimliga grunder anser att vi måste använda dem av något annat skäl och det skälet är förenligt med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring av hur behandlingen för det nya syftet är förenligt med det ursprungliga syftet ber vi att du kontaktar oss.

Om vi behöver använda dina personuppgifter i något oberoende syfte meddelar vi dig och förklarar då vilken rättslig grund som tillåter att vi gör det.

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke, i enlighet med ovanstående regler, om detta krävs eller är tillåtet enligt lag.

6.         UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med nedanstående parter för de syften som anges i tabellen i avsnitt 5 ovan.

·                Interna tredjeparter som beskrivs i ordlistan.

·                Externa tredjeparter som beskrivs i ordlistan.

·                Specifika tredjeparter, t.ex. våra franchisepartners.

·                Tredjeparter som vi kan välja att sälja eller överföra vår verksamhet eller våra tillgångar till, eller slå samman dem med. Vi kan också komma att förvärva andra företag eller fusionera med dem. Om någon förändring sker i vår verksamhet kan den eventuella nya ägaren använda dina personuppgifter på samma sätt som beskrivs i det här sekretessmeddelandet.

Vi kräver att alla tredjeparter respekterar dina personuppgifters säkerhet och behandlar dem lagenligt. Vi tillåter inte våra tredjepartsleverantörer att använda dina personuppgifter för sina egna syften och tillåter bara att de behandlar dina personuppgifter i specifika syften och i enlighet med våra anvisningar.

7.         INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Vi delar dina personuppgifter inom vår företagsgrupp. Detta omfattar även att överföra dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Många av våra externa tredjeparter är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), så deras behandling av dina personuppgifter omfattar överföring av uppgifterna utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter ut ur EES säkerställer vi att de förses med ett skydd av liknande grad genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder utförs:

·                Vi överför dina personuppgifter endast till länder som av Europeiska kommissionen har bedömts tillhandahålla ett tillräckligt skydd för personuppgifter.

·                När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi tillämpa särskilda avtal som är godkända av Europeiska kommissionen och som ger personuppgifter samma skydd som i Europa.

Vi ber att du kontaktar oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som vi använder när vi överför dina personuppgifter utanför EES.

8.         DATASÄKERHET

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust, användning eller åtkomst på obehörigt sätt, ändringar eller avslöjande. Vi begränsar dessutom åtkomsten av dina personuppgifter till de anställda, ombud, underleverantörer och andra tredjeparter vars verksamhet kräver att de känner till dem. De behandlar dina personuppgifter endast på vår uppmaning och har sekretessplikt.

Vi har infört rutiner för att hantera misstänkta personuppgiftsintrång och meddelar dig och eventuell tillsynsmyndighet om ett intrång om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

9.         SPARANDE AV UPPGIFTER

Hur länge kommer ni att använda mina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att uppfylla de syften som vi har samlat in dem i, även syften som gäller att uppfylla eventuella lag-, redovisnings- eller rapporteringskrav.

För att fastställa lämplig lagringsperiod för personuppgifter tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, karaktär och känslighet, den potentiella risken för skada genom obehörig användning eller avslöjande av personuppgifterna, de syften i vilka vi behandlar personuppgifterna, om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt samt gällande lagkrav.

Enligt lag måste vi i skattesyfte behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets- och transaktionsinformation samt ekonomisk information) i sju år efter att vederbörande upphör att vara kund.

Under vissa omständigheter kan du be oss ta bort dina uppgifter. Se Begära radering nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forskning eller statistiska ändamål. I så fall kan vi fortsätta att använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

10.       DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER

Under vissa omständigheter har du rättigheter kring dina personuppgifter enligt gällande lagar om uppgiftsskydd. Mer information om dessa rättigheter finns i avsnitt 10 nedan:

·                Begära tillgång till dina personuppgifter

·                Begära rättelse av dina personuppgifter

·                Begära radering av dina personuppgifter

·                Invända mot behandling av dina personuppgifter

·                Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter

·                Begära överföring av dina personuppgifter

·                Rätt att återkalla ditt samtycke

Kontakta oss om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan.

Det kostar normalt ingenting

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, upprepad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att uppfylla din begäran under dessa omständigheter.

Vad vi kan behöva av dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att kunna bekräfta din identitet och fastställa att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att se till att inga personuppgifter lämnas ut till någon som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig och be om mer information om ditt ärende för att kunna svara dig snabbare.

Tidsfrist för svar

Vi försöker svara på alla berättigade begäranden inom en månad. Ibland kan det ta oss längre tid än en månad, till exempel om din begäran är särskilt komplicerad eller om du har gjort ett antal begäranden. I så fall meddelar vi dig och håller dig uppdaterad.

11.       ORDLISTA

Rättslig grund

Berättigat intresse innebär vår verksamhets intresse av att bedriva och sköta verksamheten så att vi kan ge dig bästa tänkbara tjänster eller produkter och bästa tänkbara och säkraste möjliga upplevelse. Vi beaktar och väger in eventuella effekter för dig (såväl positiva som negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där påverkan på dig uppväger våra intressen (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt måste eller har rätt att göra det enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi väger upp våra berättigade intressen mot eventuell påverkan på dig i fråga om specifika aktiviteter genom att kontakta oss.

Uppfyllande av avtal innebär att behandla dina uppgifter där det är nödvändigt för att kunna uppfylla ett avtal som du är part i eller att utföra åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal träffas.

Fullgöra en rättslig eller regelmässig förpliktelse innebär att behandla dina personuppgifter där det är nödvändigt för att fullgöra någon rättslig eller regelmässig förpliktelse som gäller för oss.

Tredjeparter

Interna tredjeparter

Andra företag i vår företagsgrupp som agerar som gemensamma personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden och som är baserade i USA, Förenade Arabemiraten eller Hong Kong och som tillhandahåller:

·                tjänster enligt det avtal som vi håller på att träffa eller har träffat med dig.

·                IT- och systemadministrationstjänster och ledarskapsrapportering.

Externa tredjeparter

·                Franchisepartners som agerar som gemensamma personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden och som kan tillhandahålla tjänster i enlighet med det avtal som vi håller på att träffa eller har träffat med dig.

·                Tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträden och som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.

·                Professionella rådgivare som agerar som personuppgiftsbiträden eller gemensamma personuppgiftsansvariga inklusive advokater, banktjänstemän, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster.

·                Brittiska skattemyndigheten HM Revenue & Customs, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som agerar som personuppgiftsbiträden eller gemensamma personuppgiftsansvariga baserade i Storbritannien och som kräver rapportering av behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter.

Dina lagliga rättigheter

Du har rätt att:

Begära tillgång till dina personuppgifter (vanligtvis kallat ”en registrerad persons åtkomstbegäran”). Detta innebär att du kan få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och kontrollera att vi behandlar dem lagligt.

Begära rättelse av de personuppgifter vi har om dig. Detta innebär att du kan få ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi har om dig rättade, men vi kan behöva bekräfta att de nya uppgifter du lämnar till oss stämmer.

Begära radering av dina personuppgifter. Detta innebär att du kan be oss att ta bort eller radera personuppgifter om det inte finns något gott skäl till att vi fortsätter att behandla dem. Du har också rätt att be oss att ta bort eller radera dina personuppgifter om du framgångsrikt har utövat din rätt att invända mot behandlingen (se nedan), om vi har behandlat din information olagligt eller om vi måste radera dina personuppgifter för att efterleva lokal lagstiftning. Observera dock att vi inte alltid kan uppfylla din begäran om radering av särskilda juridiska skäl. I så fall meddelar vi dig om det när du gör din begäran.

Invända mot behandling av dina personuppgifter om vi förlitar oss på ett berättigat intresse (eller en tredje parts berättigade intresse) och det finns någonting i just din situation som gör att du vill invända mot behandlingen på denna grund eftersom du anser att den inverkar på dina grundläggande rättigheter och friheter. Du har också rätt att invända där vi behandlar dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. I vissa fall kan vi påvisa att vi har övertygande berättigade skäl att behandla dina uppgifter som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att du ber oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter: (a) om du vill att vi ska bekräfta att uppgifterna stämmer, (b) om vår användning av uppgifterna är olaglig men du inte vill att vi ska radera dem, (c) om du vill att vi ska spara dina uppgifter även om vi inte längre behöver dem eftersom du behöver uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara dig mot juridiska yrkanden eller (d) om du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi måste bekräfta om vi har berättigade grunder för att använda dem som väger tyngre.

Begära överföring av dina personuppgifter till dig själv eller till en tredje part. Vi förser dig, eller en tredje part som du har valt, med dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande, maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller för automatiserad information som du ursprungligen gav ditt samtycke till att vi använde, eller där vi har använt informationen för att uppfylla ett avtal med dig.

Återkalla ditt samtycke när som helst där vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av någon behandling som utfördes innan du återkallade ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan det hända att vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. I så fall meddelar vi dig om det när du återkallar ditt samtycke.